Bežcov na 96. ročník MMM odvezie špeciálny vlak- Maratónsky Expres

Perličky o najväčšom maratóne sveta