Najčastejšie problémy s chrbticou z klinickej praxe projektu Rehabilica